Krmení a výchova

 
Pro celý život Vašeho psa a jeho soužití s Vámi je rozhodující prvních několik měsíců (i když cvičení poslušnosti trvá celý život). Proto byste NEJEN v této době měli dodržovat několik zásad:
 
 • Pánem smečky jste VY, nikoli pes. Pro štěně je přirozené podřídit se silnějšímu členu smečky, který jej pak chrání a v kterém pes musí vidět přirozenou autoritu. Pes musí znát pravidla.
 • Je vhodné štěněti vyhradit životní prostor a to nejen ve fyzickém smyslu. Pes musí zřetelně poznat, kde se smí pohybovat a co smí a nesmí dělat.
 • Nenechávejte psa samotného s dítětem a stále zůstávejte ve střehu. Nedovolte, aby se dítě chovalo k psovi špatně.
 • Netrestejte psa fyzicky. Pokud neposlechne, zvyšte hlas či změňte intonaci, zavrčte na něj, odkažte jej na místo.
 • Nikdy nekrmte psa od stolu! Vyhražte mu místo na krmení, při kterém by nikdo neměl psa rušit.
 • Naučte psa, že mu můžete kdykoli odebrat misku s krmením nebo jiný předmět.
 • Snažte se brát štěně všude sebou, ať má možnost setkávat se s různými lidmi (nechte je, ať si pejska pohladí), psy (dbejte na výběr pejsků, ať jsou očkovaní, odčervení a samozřejmě socializovaní bez známky agrese) a situacemi (jízda v dopravních prostředích, pobyt v autě, na návštěvě či v restauraci, atd.).
 • Od štěněte psa zvykejte na péči o srst či tlamu, stříhání drápků, nošení košíků, apod.
 • Zjistíte-li, že Vašemu psovi některé situace dělají problémy, tak se jim nevyhýbejte, ale naopak je často cvičte.
 • Štěně cvičte několikrát denně formou hry a pouze pár minut. Nejprve doma nebo na klidném místě, později můžeme přidávat rušivé elementy jako další lidi a nakonec cvičit venku v přítomnosti jiných psů.
 • Dodržujte celá rodina stejné povely (vždy byste nejprve měli psa oslovit jménem a pak až říci povel) a dbejte na to, aby je pes splnil (třeba i s Vaší pomocí) a po splnění povelu vždy psa pochvalte (pohlazením, hračkou, pamlskem).
 • Doporučuji navštívit se svým štěňátkem kolem 3. – 4. měsíce cvičák (po kompletním očkováním), kde Vám určitě rádi poradí s výcvikem.
 • Venčení: štěně se potřebuje vyprazdňovat velice často, např. hned po vyspání a po nakrmení je třeba štěně vynést ven a počkat s ním dokud se nevyčurá. Pokud se vyčurá doma, opět jej hned vyneste ven. Vyplatí se štěňátko hlídat a důsledně ho vynášet (i v noci). Nedoporučuji učit pejska chodit na noviny.

BUĎTE DŮSLEDNÍ A TRPĚLIVÍ!!! HODNĚ CHVALTE!